top of page

analyser

MICRO-XRF (µ-XRF) - Finansieret af fondsbevilinger - se mere..

XRF er en analysemetode, hvorved man kan bestemme indholdene af forskellige grundstoffer i et materiale. Det sker ved at man sender røntgenstråling ned mod overfladen af genstanden, som skal analyseres, noget som får atomerne i materialet til at udsende røntgenstråling med bølgelængder, som er karakteristiske for de enkelte grundstoffer. Herved kan man ikke blot bestemme hvilke grundstoffer der er i materialet, men også beregne hvor meget der er af hver af dem. Metoden er meget nøjagtig, og man kan ikke blot bestemme hovedelementer, som f. eks. metallerne i en legering; men også små forureninger (sporelementer), som forekommet i koncentrationer af få ppm (0.0001 %).

Spor efter fortidigt håndværk kan vise sig på mange måder: fra enkelte hammerskæl i et stolpehul, slagger og smeltedråber i affaldsgruber og til værksteder med velbevarede aktivitetslag. I alle tilfælde vil analyser af materialet kunne give detaljerede oplysninger om de håndværk som blev udført, samt om råmaterialer og håndværksmæssige traditioner, og dermed om handelsveje og kulturelle kontakter. 

Undersøgelse og materialeanalyse af genstande vil give viden om teknikker og brug af materialer, som sjældent kan ses på genstandens overflade. Dette kan eksempelvis have betydning for bedømmelse af status ved analyse af gravinventar; men kan også være et væsentligt supplement til analyser af håndværksaffald.

 

Muligheder med micro-XRF:

• Analyse af genstande af metal, glas eller keramik med henblik på dokumentation af materialer, fremstillingsmetoder, kvalitet, geografisk oprindelse m.m.

• Foreløbige analyser med henblik på tilpasning af udgravningsstrategi

• Analyse og fortolkning af jordprøver fra aktivitetslag eller affaldsgruber

• Analyse og fortolkning af slagger og andet affald fra jernhåndtering

• Analyse af digler, støbeforme og andet materiale fra forarbejdning af andre metaller

• Analyse af materiale fra glasfremstilling og forarbejdning

    ourier

RØNTGEN

Bevaring Sjælland har eget digitalt røntgenanlæg. Med det kan vi lave røntgenoptagelser af alle typer genstande, næsten uanset størrelse og materiale. Arkæologiske genstande kan bestemmes og eventuel ornamentik kan analyseres.

Røntgenbilledet kan afsløre skjulte opbygninger bag overfladen på nyere tids genstande. På malerier og bemalede genstande kan vi i mange tilfælde afgøre, om der er ældre motiver under det synlige farvelag.

FIBERANALYSER

Analyse af tekstilfibre er afgørende for valget af konserveringsmetode. Analysen foregår dels kemisk, dels mikroskopisk.

 

VEDBESTEMMELSE

Analyse af træ kan bestemme hvilken træsort der er tale om. Indenfor f.eks. arkæologien er det indimellem nyttigt at vide, hvilke træsorter der har været anvendt til forskellige formål, om det er en importvare eller en træsort der har groet lokalt.

 

FARVESNIT OG FARVETRAPPER

På bemalede genstande som møbler, paneler og gerigter kan det være ønskeligt at vide, hvor mange farvelag, og hvilke farver, der er i tidens løb er blevet påført. Den viden opnås enten ved at analysere et udtaget tværsnit af farvelagene i analysemikroskop, eller ved at lave en farvetrappe på genstanden, hvorved alle lag bliver synlige for det blotte øje.

 

PIGMENTANALYSER

Vi foretager pigmentanalyser, enten ved hjælp af røntgenflourescens eller som kemiske analyser.

 

UV-ANALYSER

Ved hjælp af UV-lys kan vi se tidligere restaureringer på malerier, glas, keramik, porcelæn og andre materialer.

 

Certificeret Mycometer® skimmelanalyse

Personalet på Bevaring Sjælland er certificeret og udstyret til at foretage Mycometer® surface- og air skimmelanalyser. Analyserne kan bestemme tilstedeværelsen og mængde af skimmel. Analyserne kan også bruges til at bestemme om en rensning har været tilstrækkelig.

Certificeret Mycometer® bakterieanalyse

Bactiquant® surface analysen er en metode udviklet til hurtigt at bestemme mængden af bakterier på overflader. Metoden bruges til at dokumentere bakteriel forurening i bygninger og på genstande der f.eks har været udsat for oversvømmelse.

bottom of page