top of page
Mia østerlund Sterregård, Bevaring Sjælland
Mia østerlund Sterregård

Mia er uddannet malerikonservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2018, hvor hun afsluttede sin kandidatafgang med specialet: Dekorerede Glaslofter. En undersøgelse og analyse af malermester Spenner’s patentsag og tre cases. Mia er tidligere uddannet bygningsmaler med speciale i restaurering og dekorationsarbejde, som hun inden opstarten på Konservatorskolen havde arbejdet med i 14 år. Specialets emne og hendes tilgang til konserveringsfaget er i høj grad i tråd med denne baggrund, hvor hun drager fordel af kendskabet til malerfagets materialer og mange facetter deriblandt marmorering, ådring og forgyldning.

Hos Bevaring Sjælland er hun projektansat som malerikonservator og arbejder både med konservering og restaurering af farvelag på træ, lærred og glas. 

Privat er Mia meget glad for at være i haven med sine høns i hælene og gå ture ved stranden.

bottom of page