top of page

Arbejdsområde:

kirkeinventar

Alt konserverings- og restaureringsarbejde i landets kirker skal foregå efter Nationalmuseets retningslinjer og varetages af konservatorer, som er anerkendte af Nationalmuseet.

Hos Bevaring Sjælland udfører vi konservering og restaurering af kirkeinventar så som altertavler, prædikestole, epitafier, kirketekstiler m.v. Afhængigt af opgavens beskaffenhed foregår arbejdet enten på stedet i kirken eller hos Bevaring Sjælland.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page