Medarbejdere

Simon Botfeldt, Bevaring Sjælland

Simon Lippert Botfeldt

Direktør og kulturhistorisk konservator

Simon er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskoles kulturhistoriske linje i 1984. Han har mange års erfaring inden for sit speciale, som er konservering af vanddrukne organiske materialer, hvor specielt træ står hans hjerte nær.

 

Som uddannet tømrer har Simon ligeledes et godt bygningskendskab og stor forståelse for klimaproblematikker. Dette bliver brugt en hel del i forbindelse med stigende indeklimaproblemer på museernes magasiner og udstillinger.

I 2010 blev Simon færdig med ODM´s Museumslederuddannelse ”Diploma in Leisure Management” som har givet et godt grundlag for ledelsen af Fonden Bevaring Sjælland.
 

Privat har han sejlet i mange år - i et træskib selvfølgelig - men i de senere år er træskibet blevet udskiftet med havkajak som er på taget af bilen, når der køres rundt i Europa i ferierne med en T@B400 på slæb.

Anne Marie Christensen, Bevaring Sjælland

Anne-Marie Haagh Christensen

Malerikonservator

Anne-Marie er uddannet malerikonservator fra Det Kgl. Danske Konservatorskole i 1986. Hun har over 30 års erfaring inden for faget, heraf 10 år som konservator i München og Nürnberg. Anne-Marie er også uddannet NLP Business Practitioner. 

 

Anne-Marie blev ansat på Storstøms Konserveringscenter i 2004, forløberen for Bevaring Sjælland.

 

Anne-Maries specialer er kunst på lærred og træ, kirkeinventar og maleri på glas. Derudover arbejder  hun også med bemalede møbler, interiør, store formater, projektstyring og fondsansøgninger.

 

I sin fritid er Anne-Marie engageret i naturbeskyttelse.

Vibeke Eir, Bevaring Sjælland

Vibeke Eir

Malerikonservator

Vibeke er uddannet malerikonservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2001 og har mange års erfaring indenfor konservering af lærredsmaleri primært moderne kunst, samt farvelag på
mange forskelligartede kulturhistoriske genstande.

 

Vibeke arbejder desuden med maleri på træ, herunder bemalet historisk kirkeinventar og har også erfaring med tilstandsgennemgang af malerisamlinger, kurerarbejde, samt farvearkæologiske undersøgelser.
 

Vibeke er et meget kreativt menneske, hvilket også kommer til udtryk i hendes fritid hvor hun blandt andet syr og strikker og har kreeret en lang række kostumer. Derudover er Vibeke også et passioneret havemenneske.

Nataša Pašajlic, Bevaring Sjælland
Nataša Pašajlic

Kulturhistorisk konservator

Natasa er uddannet kulturhistorisk konservator fra Kunstakademiets Konservatorskole og cand. Mag. i Sustainable Heritage Management fra Århus Universitet. På Bevaring Sjælland arbejder hun primært med konservering af uorganiske, arkæologiske fund, samt røntgendokumentation af genstande. Derudover varetager hun opgaver indenfor præventiv konservering, herunder tilstandsvurdering af klima og opbevaringsforhold på museerne. Sammen med sin kollega Vibeke underviser hun museumsfolk i genstandshåndtering og sikkerhed.
 
Natasa sidder i KEP- bestyrelse, hvor hun sammen med kollegaerne fra andre værksteder laver efteruddannelseskurser og workshops for konservatorer. I sin fritid arbejder Natasa som frivillig for organisationer, som redder gadehunde og katte.
IMG_2671%202_edited.jpg
Kristine Bønløkke Spejlborg

Kulturhistorisk konservator

Kristine er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2016 hvor hun tog kandidatafgang indenfor luftkvalitetsvurdering af udstillingsrum og hvordan aggressive stoffer fra bl.a. byggematerialer kan nedbryde kulturarvsgenstande.

 

Hos Bevaring Sjælland arbejder hun blandt andet med tekstiler, keramik og porcelæn, men arbejder også med mange andre materiale- og genstandstyper. Kristine er meget optaget af den præventive del af konserveringsfaget omhandlende de ydre rammer der omgiver vores kunst- og kulturgenstande - klima, lys, luftforurening og meget mere.

Hos Bevaring Sjælland er Kristine ydermere ansvarlig for stedets hjemmeside og tilstedeværelse på de sociale medier. 


I sin fritid har Kristine en lille hobbyvirksomhed hvor hun laver håndlavede læderprodukter. Når hun ikke gør det, bygger hun kolonihavehus i det grønne.

Mej Britt Petersen, Bevaring Sjælland
Maj Britt Petersen

Kulturhistorisk konservator

Maj Britt er uddannet kulturhistorisk konservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, hvor hun afsluttede sin kandidatafgang med speciale i konservereringsmetoder af arkæologisk træ. Maj Britt har interesse og arbejdsfelt indenfor konservering af våde, organiske, arkæologiske fund - især læder og træ.

Hos Bevaring Sjælland har Maj Britt arbejdet meget med rensning af historiske museumsgenstande efter skimmelangreb samt med tørring og rensning af våde og sommetider forurenede arkivalier. Derudover har Maj Britt været en aktiv del af Bevaring Sjællands arbejde med sikring og rensing af kirkeinventar i forbindelse med restaureringsarbejder i en række sjællandske kirker. 

Privat er Maj Britt et havemenneske der sætter pris på naturoplevelser og hun arbejder på at udbygge sin samling af restaurerede økser.