top of page
Medarbejdere

Medarbejdere

20240113_151711_edited_edited_edited_edi

DORTE V. SOMMER

Direktør og grafisk konservator

Dorte er uddannet grafisk konservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, hvor hun i 2000 afsluttede sit kandidatstudie med et speciale om nedbrydning af vegetabilsk garvet læder.

Efterfølgende har Dorte gennem 20 år forsket og undervist i nedbrydning og bevaring af proteinbaserede materialer, primært læder, pergament og pels. Dorte har derigennem fået erfaring med en lang række analyseteknikker og forskningsformidling. Endvidere har Dorte erfaring med administration bl.a. fra sin deltagelse i flere EU finansierede forskningsprojekter, samt fra en 3-årig administrativ stilling på Danmarks Tekniske Universitet.

Privat er Dorte et havemenneske med en forkærlighed for alt der blomstrer. Dorte har også en stor passion for gravhunde.

Anne Marie Christensen, Bevaring Sjælland

Anne-Marie Haagh Christensen

Malerikonservator

Anne-Marie er uddannet malerikonservator fra Det Kgl. Danske Konservatorskole i 1986. Hun har over 30 års erfaring inden for faget, heraf 10 år som konservator i München og Nürnberg. Anne-Marie er også uddannet NLP Business Practitioner. 

 

Anne-Marie blev ansat på Storstøms Konserveringscenter i 2004, forløberen for Bevaring Sjælland.

 

Anne-Maries specialer er kunst på lærred og træ, kirkeinventar og maleri på glas. Derudover arbejder  hun også med bemalede møbler, interiør, store formater, projektstyring og fondsansøgninger.

 

I sin fritid er Anne-Marie engageret i naturbeskyttelse.

Vibeke Eir, Bevaring Sjælland

Vibeke Eir

Malerikonservator

Vibeke er uddannet malerikonservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2001 og har mange års erfaring indenfor konservering af lærredsmaleri primært moderne kunst, samt farvelag på
mange forskelligartede kulturhistoriske genstande.

 

Vibeke arbejder desuden med maleri på træ, herunder bemalet historisk kirkeinventar og har også erfaring med tilstandsgennemgang af malerisamlinger, kurerarbejde, samt farvearkæologiske undersøgelser.
 

Vibeke er et meget kreativt menneske, hvilket også kommer til udtryk i hendes fritid hvor hun blandt andet syr og strikker og har kreeret en lang række kostumer. Derudover er Vibeke også et passioneret havemenneske.

Nataša Pašajlic, Bevaring Sjælland
Nataša Pašajlic

Kulturhistorisk konservator

Natasa er uddannet kulturhistorisk konservator fra Kunstakademiets Konservatorskole og cand. Mag. i Sustainable Heritage Management fra Århus Universitet. På Bevaring Sjælland arbejder hun primært med konservering af uorganiske, arkæologiske fund, samt røntgendokumentation af genstande. Derudover varetager hun opgaver indenfor præventiv konservering, herunder tilstandsvurdering af klima og opbevaringsforhold på museerne. Sammen med sin kollega Vibeke underviser hun museumsfolk i genstandshåndtering og sikkerhed.
 
Natasa sidder i KEP- bestyrelse, hvor hun sammen med kollegaerne fra andre værksteder laver efteruddannelseskurser og workshops for konservatorer. I sin fritid arbejder hun som frivillig for organisationer, som redder gadehunde og katte.
Benna foldager wichmann

Kulturhistorisk konservator

Benna er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2021, hvor hun tog kandidatafgang indenfor laminering af nedbrudt silketekstil.

Benna arbejder med konservering af nyere tids genstande, hvor arbejdet med konservering af faner og andre skrøbelige tekstiler fylder en del, men også konservering af andre materialer så som skind, keramik og metal. Derudover har Benna også erfaring med fremstilling af giner til udstilling af dragter.

Privat er Benna meget kreativ og bruger blandt andet sin tid på tegning, hækling og strik.

 

Mej Britt Petersen, Bevaring Sjælland
Maj Britt Petersen

Kulturhistorisk konservator

Maj Britt er uddannet kulturhistorisk konservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, hvor hun afsluttede sin kandidatafgang med speciale i konservereringsmetoder af arkæologisk træ. Maj Britt har interesse og arbejdsfelt indenfor konservering af våde, organiske, arkæologiske fund - især læder og træ.

Hos Bevaring Sjælland har Maj Britt arbejdet meget med rensning af historiske museumsgenstande efter skimmelangreb samt med tørring og rensning af våde og sommetider forurenede arkivalier. Derudover har Maj Britt været en aktiv del af Bevaring Sjællands arbejde med sikring og rensing af kirkeinventar i forbindelse med restaureringsarbejder i en række sjællandske kirker. 

Privat er Maj Britt et havemenneske der sætter pris på naturoplevelser og hun arbejder på at udbygge sin samling af restaurerede økser. 

bottom of page