Medarbejdere

Simon Lippert Botfeldt

Direktør og kulturhistorisk konservator

Simon er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskoles kulturhistoriske linje i 1984. Han har mange års erfaring inden for sit speciale, som er konservering af vanddrukne organiske materialer, hvor specielt træ står hans hjerte nær.

 

Som uddannet tømrer har Simon ligeledes et godt bygningskendskab og stor forståelse for klimaproblematikker. Dette bliver brugt en hel del i forbindelse med stigende indeklimaproblemer på museernes magasiner og udstillinger.

I 2010 blev Simon færdig med ODM´s Museumslederuddannelse ”Diploma in Leisure Management” som har givet et godt grundlag for ledelsen af Fonden Bevaring Sjælland.
 

Privat har han sejlet i mange år - i et træskib selvfølgelig - men i de senere år er træskibet blevet udskiftet med havkajak som er på taget af bilen, når der køres rundt i Europa i ferierne med en T@B400 på slæb.

Anne-Marie Haagh Christensen

Malerikonservator

Anne-Marie er malerikonservator og uddannet fra Konservatorskolens malerilinje. Anne-Marie har 31 års arbejdserfaring, herunder 10 år i Tyskland, heraf 8 som selvstændig.

Vibeke Eir

Malerikonservator

Vibeke er uddannet malerikonservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2001 og har mange års erfaring indenfor konservering af lærredsmaleri primært moderne kunst, samt farvelag på
mange forskelligartede kulturhistoriske genstande.

 

Vibeke arbejder desuden med maleri på træ, herunder bemalet historisk kirkeinventar og har også erfaring med tilstandsgennemgang af malerisamlinger, kurerarbejde, samt farvearkæologiske undersøgelser.
 

Vibeke er et meget kreativt menneske, hvilket også kommer til udtryk i hendes fritid hvor hun blandt andet syr og strikker og har kreeret en lang række kostumer. Derudover er Vibeke også et passioneret havemenneske.

Nataša Pašajlic

Kulturhistorisk konservator

Natasa er uddannet kulturhistorisk konservator fra Kunstakademiets Konservatorskole og cand. Mag. i Sustainable Heritage Management fra Århus Universitet. På Bevaring Sjælland arbejder hun primært med konservering af uorganiske, arkæologiske fund, samt røntgendokumentation af genstande. Derudover varetager hun opgaver indenfor præventiv konservering, herunder tilstandsvurdering af klima og opbevaringsforhold på museerne. Sammen med sin kollega Vibeke underviser hun museumsfolk i genstandshåndtering og sikkerhed.
 
Natasa sidder i KEP- bestyrelse, hvor hun sammen med kollegaerne fra andre værksteder laver efteruddannelseskurser og workshops for konservatorer. I sin fritid arbejder Natasa som frivillig for organisationer, som redder gadehunde og katte.
Kristine Bønløkke Spejlborg

Kulturhistorisk konservator

Kristine er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2016 hvor hun tog kandidatafgang indenfor luftkvalitetsvurdering af udstillingsrum og hvordan aggressive stoffer fra bl.a. byggematerialer kan nedbryde kulturarvsgenstande.

 

Hos Bevaring Sjælland arbejder hun blandt andet med tekstiler, keramik og porcelæn, men arbejder også med mange andre materiale- og genstandstyper. Kristine er meget optaget af den præventive del af konserveringsfaget omhandlende de ydre rammer der omgiver vores kunst- og kulturgenstande - klima, lys, luftforurening og meget mere.

Hos Bevaring Sjælland er Kristine ydermere ansvarlig for stedets hjemmeside og tilstedeværelse på de sociale medier. 


I sin fritid har Kristine en lille hobbyvirksomhed hvor hun laver håndlavede læderprodukter. Når hun ikke gør det, bygger hun kolonihavehus i det grønne.

Maj Britt Petersen

Kulturhistorisk konservator

Maj Britt er uddannet kulturhistorisk konservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, hvor hun afsluttede sin kandidatafgang med speciale i konservereringsmetoder af arkæologisk træ. Maj Britt har interesse og arbejdsfelt indenfor konservering af våde, organiske, arkæologiske fund - især læder og træ.

Hos Bevaring Sjælland har Maj Britt arbejdet meget med rensning af historiske museumsgenstande efter skimmelangreb samt med tørring og rensning af våde og sommetider forurenede arkivalier. Derudover har Maj Britt været en aktiv del af Bevaring Sjællands arbejde med sikring og rensing af kirkeinventar i forbindelse med restaureringsarbejder i en række sjællandske kirker. 

Privat er Maj Britt et havemenneske der sætter pris på naturoplevelser og hun arbejder på at udbygge sin samling af restaurerede økser. 

Mia østerlund Sterregård

Malerikonservator

Mia er uddannet malerikonservator fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Konservatorskole i 2018, hvor hun afsluttede sin kandidatafgang med specialet: Dekorerede Glaslofter. En undersøgelse og analyse af malermester Spenner’s patentsag og tre cases. Mia er tidligere uddannet bygningsmaler med speciale i restaurering og dekorationsarbejde, som hun inden opstarten på Konservatorskolen havde arbejdet med i 14 år. Specialets emne og hendes tilgang til konserveringsfaget er i høj grad i tråd med denne baggrund, hvor hun drager fordel af kendskabet til malerfagets materialer og mange facetter deriblandt marmorering, ådring og forgyldning.

Hos Bevaring Sjælland er hun projektansat som malerikonservator og arbejder både med konservering og restaurering af farvelag på træ, lærred og glas. 

Privat er Mia meget glad for at være i haven med sine høns i hælene og gå ture ved stranden.

 

Organisation

Fonden Bevaring Sjælland blev oprettet som institution i 2016 og er resultatet af fusionen mellem Bevaringscenter Øst og Bevaringscenter Næstved - Kunst og Kultur som henholdsvis blev oprettet 1997 og 1998.

Bevaring Sjællands bestyrelsesmedlemmer:            

 

René Larsen, Formand for Fondsbestyrelsen

Født 1951

Indtrådt i bestyrelsen 22. december 2016. Udløb af valgperiode 22. december 2020.

Pensionist, lektor emeritus

Konservator, PhD. Tidligere rektor for Kunstakademiets Konservatorskole og senere fagleder for Konservatorskolen under KADK. Medstifter og tidligere formand for bestyrelsen i European Network for Conservation-Restoration Education, ENCoRE. Medstifter og formand for bestyrelsen i den tidligere Kulturarvens Forskerskole, KAF og har bl.a. været koordinator for 4 EU-forskningsprojekter. René Larsen er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Ulla Schaltz, Næstformand i Fondsbestyrelsen

Født 1967

Indtrådt i Fondsbestyrelsen d. 22. december 2016. Udløb af valgperiode 22. december 2020.

Ulla Schaltz er til daglig direktør for Museum Lolland-Falster. Hun er uddannet Cand.mag. i etnologi og historie og har fungeret som næstformand i Bevaringscenter Næstveds bestyrelse (nu en del af Bevaring Sjælland) i mange år. Ulla er desuden formand for museernes strategiske panel. I Fondsbestyrelsen sidder hun på én af de to pladser som museerne har og repræsenterer de museer der videregiver statstilskud til Bevaring Sjælland. Ulla Schaltz repræsenterer desuden nyere tids delen af museernes samlinger. Ulla Schaltz er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Anne-Marie Haagh Christensen, Medarbejder repræsentant

Født 1962

Indtrådt i bestyrelsen 22. december 2016. Udløb af valgperiode 31. december 2020.

Anne-Marie Haagh Christensen er malerikonservator, Bach.Sc. og uddannet fra Det Kgl. Kunstakademis Konservatorskole i 1986. Anne-Marie har 31 års arbejdserfaring, heraf 10 år i Tyskland, heraf 8 som selvstændig. Anne-Marie er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Kirsten Nielsen        

Født 1970

Indtrådt i bestyrelsen 11. januar 2018. Udløb af valgperiode 31. december 2022. 

Kirsten Nielsen er bygningskonstruktør (dimitteret i 1994) og arbejder som uddannelseskoordinator på Erhvervsakademi Sjælland. Kirsten Nielsen har erfaring med bestyrelses- og fondsarbejde gennem mange år, er næstformand i Konstruktørforeningen og er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Ole Lass Jensen        

Født 1955

Indtrådt i bestyrelsen 11. januar 2018. Udløb af valgperiode 31. december 2022. 

Ole Lass Jensener til daglig direktør for Museum Nordsjælland og er uddannet arkæolog. I Fondsbestyrelsen sidder han på én af de to pladser som museerne har og repræsenterer de museer der ikke videregiver statstilskud til Bevaring Sjælland. Ole repræsenterer desuden den arkæologiske del af museernes samlinger og er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

Erik Swiatek    

Født 1949

Indtrådt i bestyrelsen 11. januar 2018. Udløb af valgperiode 31. december 2022. 

Erik Swiatek er byrådsmedlem fra Socialdemokratiet. Medlem af Skovbo Kommunalbestyrelse 2002-2006. Medlem af Køge Byråd fra 2007. Formand for Kulturudvalget 2007 – 2013. Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget fra 2018. Medlem af Argos bestyrelse fra 2018. Hovedkasserer i Prosa, forbundet af It-professionelle. Fagligt valgt fuldtidsansat i Prosa 2007 - 2015 (Næstformand/Forbundssekretær) og er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

vision og mission

 

Mission

Vi er et hus med mange specialiserede fagområder der arbejder for bevaring af kulturarv. Vi er et dedikeret team af konservatorer der har fokus på kunden og den bæredygtige, etiske løsning. Vi prioriterer en høj faglig standard, funderet i viden, forskning og metodeudvikling.

 

Vision

Vi vil være kendt som en innovativ og forskningsbaseret virksomhed forankret i et stærkt netværk. Vi stræber efter at være en betydningsfuld samarbejdspartner og museernes og de øvrige kulturbærende institutioners foretrukne valg. 

KONTAKT

Fonden Bevaring Sjælland - 

Videncenter for Bevaring af Kulturarven

Vasebækvej 30D

DK-4600 Køge

​​

Tel: 56 65 49 62

Mail: info@besj.dk

CVR: 38406752

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon