top of page

bevaring sjællands grønne profil

 

 

 

 

 

Affaldssortering

Vi sorterer blød plast, glas, metal og pap igennem den kommunale affaldssortering og fra 2020 sorterer vi også grønt affald som bliver sendt til anlæg, som udvinder biogas af det og omdanner det til værdifuld gødning til landbruget. Biogassen bruges bl.a. til produktion af el og varme. Ud over den kommunale affaldssortering prioriterer vi forbrugsmaterialer (fx. engangshandsker), som kan afleveres til genbrug.

Opvarmning og belysning

Vores værksted er opvarmet med pillefyr og vores ventilationsanlæg bruger varmegenindvinding. Vi udskifter løbende alle vores lysepærer med energibesparende LED-lyskilder.

Transport

Bevaring Sjællands bilpark består på nuværende tidspunkt af en hybrid stationcar, samt en dielseldrevet kassevogn. Det er vores mål at udfase vores dieseldrevne kassevogn ​og erstatte den med en el- eller hybridbil i 2020.

Udskiftning til mere bærerdygtige materialer 

Bevaring Sjælland arbejder løbende på at substituerer gængse materialer, herunder konserverings- og pakkematieraler med mere arbejdsmiljørigtige og bæredygtige materialer. Vi holder os opdaterede på nye grønne fremskridt i vores branche. 

bottom of page