top of page

fondsbevillinger

ERHVERVELSE AF MICRO-XRF OG HÅNDHOLDT XRF ANALYSEUDSTYR

 - Ansøgt sum 1.739.457 kr.

 

Fonden Bevaring Sjælland har i 2019 arbejdet målrettet på at udvide sine muligheder for videnskabelige undersøgelser gennem erhvervelse af specialiseret analyseudstyr. I ønsket om at kunne bistå museerne med udførelse af en række videnskabelige analyser, er der i 2019 søgt godt 1,7 mio. kr. fra flere danske fonde. 

 

Vi kan med glæde fortælle, at vi i løbet af efteråret 2019 og i januar 2020 har fået bevilget tilstrækkelige midler til at kunne erhverve os det ønskede analyseudstyr og kan nu anskaffe både Micro-XRF og en håndholdt XRF som vil gøre det muligt for os f.eks. at bestemme en genstands fremstillingsteknologi og kemiske sammensætning. 

 

Mere præcist muliggør opkvalificeringen af vores videnskabelige analysemuligheder, at vi kan indsamle vigtige informationer omkring kulturarvsgenstande til brug i forskning, formidling og bevaring. Analyseresultaterne giver os mulighed for at vælge de bedste konserveringsmetoder og kan bidrage til udvikling af nye.

2019

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter projektet med 1.000.000 kr. 

Augustinus Fonden støtter projektet med 500.000 kr. 

2020

A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet med 240.000 kr. 

Takket være de ovennævnte fonde har Bevaring Sjælland modtaget tilstrækkelige midler til at kunne erhverve det ønskede analyseudstyr i 2020.

Louis-Hansens Fond Horisontal Black.jpg
Augustinus_Fonden_logo_RGB.jpg
ap_moeller_og_hustru_chastine_mckinney_m

CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE

50.000 kr. til inventar og udstyr 2020

Carlsen-Langes Legatstiftelse har bevilget 50.000 kr. til indkøb af inventar og udstyr til vores konserveringsværksted. Det er vi utrolig glade for, da det vil hjælpe os videre med vores igangværende udvikling af Bevaring Sjælland!

86969984_1013318015706101_34653833977260
bottom of page