top of page

Organisation

Fonden Bevaring Sjælland blev oprettet som institution i 2016 og er resultatet af fusionen mellem Bevaringscenter Øst og Bevaringscenter Næstved - Kunst og Kultur som henholdsvis blev oprettet 1997 og 1998.

Bevaring Sjællands bestyrelsesmedlemmer:            

 

René Larsen, Formand for Fondsbestyrelsen

Født 1951

Indtrådt i bestyrelsen 22. december 2016. Udløb af valgperiode 2026.

Pensionist, lektor emeritus.

Konservator, PhD. Tidligere rektor for Kunstakademiets Konservatorskole og senere fagleder for Konservatorskolen under KADK. Medstifter og tidligere formand for bestyrelsen i European Network for Conservation-Restoration Education, ENCoRE. Medstifter og formand for bestyrelsen i den tidligere Kulturarvens Forskerskole, KAF og har bl.a. været koordinator for 4 EU-forskningsprojekter. René Larsen er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Ulla Schaltz, Næstformand i Fondsbestyrelsen

Født 1967

Indtrådt i Fondsbestyrelsen d. 22. december 2016. Udløb af valgperiode 2026.

Ulla Schaltz er til daglig direktør for Museum Lolland-Falster. Hun er uddannet Cand.mag. i etnologi og historie og har fungeret som næstformand i Bevaringscenter Næstveds bestyrelse (nu en del af Bevaring Sjælland) i mange år. Ulla er desuden formand for museernes strategiske panel. I Fondsbestyrelsen sidder hun på én af de to pladser som museerne har og repræsenterer de museer der videregiver statstilskud til Bevaring Sjælland. Ulla Schaltz repræsenterer desuden nyere tids delen af museernes samlinger. Ulla Schaltz er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Anne-Marie Haagh Christensen, Medarbejder repræsentant

Født 1962

Indtrådt i bestyrelsen 22. december 2016. Udløb af valgperiode 2024.

Anne-Marie Haagh Christensen er malerikonservator, Bach.Sc. og uddannet fra Det Kgl. Kunstakademis Konservatorskole i 1986. Anne-Marie har over 30 års arbejdserfaring, heraf 10 år i Tyskland, heraf 8 som selvstændig. Anne-Marie er afhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Kirsten Nielsen        

Født 1970

Indtrådt i bestyrelsen 11. januar 2018. Udløb af valgperiode 2026. 

Kirsten Nielsen er bygningskonstruktør (dimitteret i 1994) og er formand for Konstruktørforeningen. Kirsten Nielsen har erfaring med bestyrelses- og fondsarbejde gennem mange år og er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

 

Ole Lass Jensen        

Født 1955

Indtrådt i bestyrelsen 11. januar 2018. Udløb af valgperiode 2026. 

Ole Lass Jensener til daglig direktør for Museum Nordsjælland og er uddannet arkæolog. I Fondsbestyrelsen sidder han på én af de to pladser som museerne har og repræsenterer de museer der ikke videregiver statstilskud til Bevaring Sjælland. Ole repræsenterer desuden den arkæologiske del af museernes samlinger og er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

Erik Swiatek    

Født 1949

Indtrådt i bestyrelsen 11. januar 2018. Udløb af valgperiode 2025. 

Erik Swiatek er byrådsmedlem fra Socialdemokratiet. Medlem af Skovbo Kommunalbestyrelse 2002-2006. Medlem af Køge Byråd fra 2007. Formand for Kulturudvalget 2007 – 2013. Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget fra 2018. Medlem af Argos bestyrelse fra 2018. Hovedkasserer i Prosa, forbundet af It-professionelle. Fagligt valgt fuldtidsansat i Prosa 2007 - 2015 (Næstformand/Forbundssekretær) og er uafhængig i forhold til Bevaring Sjælland.

bottom of page