top of page

Arbejdsområde:

katastrofeplaner

Vandskader kan ramme alle. Det kan være regnvand eller kloakvand der i forbindelse med skybrud oversvømmer kældre og lavtliggende ejendomme. Det kan også være skader i forbindelse med en brand eller følgeskader som skimmelangreb, enten fordi skaden er håndteret forkert eller fordi der ikke er grebet ind i tide. 

 

Uanset skadetypen er det grundlæggende vigtigt, at tilkalde fagligt personale der har kendskab til, hvordan forskellige genstandstyper/materialer skal behandles på skadestedet og dermed sikre at der ikke opstår uheldige og kostbare følgeskader. 

 

Bevaring Sjælland har stor ekspertise inden for håndtering af skader. Vi kan tilbyde hjælp når skaden er sket og har stor erfaring med at udarbejde handlingsplan på skadestedet, håndtering, pakning, nedfrysning af genstande og udbedring af skaden. Hvis der er opstået en skimmelskade eller der er tale om indtrængende kloakvand er alle vore medarbejdere certificeret til at udføre Mycometer surface/air skimmelanalyse og Mycometer BactiQuant surface analyse så omfanget af skaden kan fastslås.

bottom of page