top of page

Arbejdsområde:

træ

Vi arbejder med genstande af træ af både historisk og arkæologisk oprindelse, såsom møbler, tønder, bygningstømmer, malerirammer og skulpturer. Disse genstande kan have vidt forskellige problemer eksempelvis afskallende malingslag eller angreb af skadedyr. Arkæologisk træ kan revne, sprække og deformere ved udtørring. Bevaring Sjælland har stor erfaring med imprægnering og frysetørring af arkæologisk træ og konserverer en bred vifte af forskellige trægenstande.

bottom of page