top of page
Bevaring Sjælland
Videncenter for Bevaring af Kulturarven

Nyheder

23. november 2021

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND HAR NETOP GIVET TILSAGN OM STØTTE PÅ 377.887 KR. TIL INDKØB AF FTIR ANALYSEUDSTYR SAMT LØNMIDLER TIL OPBYGNING AF DATABASE. VI ER HER PÅ BEVARING SJÆLLAND MEGET TAKNEMMELIGE OVER STØTTEN OG GLÆDER OS TIL AT KOMME IGANG MED DE NYE ANALYSE MULIGHEDER INDENFOR ORGANISKE MATERIALER.

_____________________________________

14. januar 2020

NYE MULIGHEDER FOR KULTURARVEN PÅ SJÆLLAND

 

 

Fonden Bevaring Sjælland har i 2019 arbejdet målrettet på at udvide sine muligheder for videnskabelige undersøgelser gennem erhvervelse af specialiseret analyseudstyr. I ønsket om at kunne bistå museerne med udførelse af en række videnskabelige analyser, er der i 2019 søgt godt 1,7 mio. kr. fra flere danske fonde. 

 

Vi kan med glæde fortælle, at vi i løbet af efteråret 2019 og i januar 2020 har fået bevilget tilstrækkelige midler til at kunne erhverve os det ønskede analyseudstyr.

 

Vi kan nu anskaffe både Micro-XRF og en håndholdt XRF som vil gøre det muligt for os f.eks. at bestemme en genstands fremstillingsteknologi og kemiske sammensætning. 

 

Mere præcist muliggør opkvalificeringen af vores videnskabelige analysemuligheder, at vi kan indsamle vigtige informationer omkring kulturarvsgenstande til brug i forskning, formidling og bevaring. Analyseresultaterne giver os mulighed for at vælge de bedste konserveringsmetoder og kan bidrage til udvikling af nye.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter projektet med 1.000.000 kr. 

Augustinus Fonden støtter projektet med 500.000 kr. 

A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet med 240.000 kr. 

 

Fonden Bevaring Sjælland takker de givende fonde for denne mulighed.

_____________________________________

1. januar 2016

 

FONDEN BEVARING SJÆLLAND - Centrum for konserveringsfaglig ekspertise

Bevaring Sjælland er en erhvervsdrivende fond og institution, som så dagens lys d. 1. januar 2016 ved fusionen mellem de to ældre konserveringsværksteder Bevaringscenter Næstved og Bevaringscenter Øst i Køge.

 

Bevaring Sjælland - Videncenter for Bevaring af Kulturarven er centrum for konserveringsfaglig ekspertise. Her indsamles og deles viden og erfaring til gavn for bevaringen af kulturarven. Centrets konservatorer råder over kompetencer indenfor en lang række fagområder. Vi løser praktiske konserveringsopgaver og kan tilbyde et bredt spektrum af videnskabelige analyser. Derudover har vi fokus på områder som rådgivning, præventiv konservering og katastrofehjælp. Videncentret er en betydningsfuld samarbejdspartner for museer og andre kulturbærende institutioner ligesom vi også betjener en bredt sammensat kreds af private kunder.

Hvis du ønsker at kende mere til vores daglige arbejde kan du følge os på både Facebook og Instagram.

Nyheder
Kontakt
bottom of page