top of page

Arbejdsområde:

bidrag til kvalitetsvurdering

Når museerne skal kvalitetsvurderes af Slots- og Kulturstyrelsen er der behov for en uvildig vurdering af klima og opbevaringsforhold på det pågældende museum. Fonden Bevaring Sjælland har foretaget mange uvildige vurderinger af klima- og opbevaringsforhold gennem tiden og de skal ses som et øjebliksbillede af forholdene. De områder vi har fokus på ved en sådan gennemgang er:

 

Museets bevaringstiltag

Bygningernes kvalitet

Klimaforhold

Lysforhold

Biologiske angreb

Rengøring

Udstillings- og opbevaringsforhold samt materialer

Sikringsforanstaltninger

 

Find mere information om metoden bag vurderingen af klima- og bevaringsforholdene som bidrag til Slot- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger gennem links nedenfor:

 

 

Overskrift 5
Metode til vurdering af klima- og bevaringsforhold
Skema til vurdering af klima- og bevaringsforhold
bottom of page