top of page

Arbejdsområde:

rådgivning

Lys og klima
Når museumsgenstande udstilles eller opbevares på magasin, er det vigtigt, at opbevaringsforholdene er de bedst mulige. Lys, temperatur og luftfugtighed skal tilpasses for at undgå skader. Vores rådgivning er derfor individuel, tilpasset den enkelte rekvirent.

 

Materialevalg
Ved indretning af udstillinger og magasiner skal de mest velegnede materialer anvendes. Mange moderne materialer er uegnede til brug i museumssammenhæng, da de afgiver stoffer, som er til skade for genstandene.


Vedligeholdelse og rengøring
Museumsgenstande stiller særlige krav til pleje og rengøring af de rum, de opbevares i. Derfor er rengøringsmetoder og -hyppighed vigtigt at få belyst.


Pakning til transport
De fleste skader på genstande opstår under transport. Derfor er en forsvarlig nedpakning af genstandene før transporten vigtig for at undgå skader.
Vi yder endvidere bistand som transportkurerer.


Katastrofehjælp
Brandskader og vandskader optræder heldigvis ikke så ofte, men når skaden sker, er god rådgivning og hurtig indsats meget vigtig for at begrænse skadernes omfang på genstandene.
Konservatoren bør derfor inddrages så tidligt som muligt i forløbet. (Se også afsnittet om skader)


Kurser, foredrag og rundvisninger
Vi holder kurser og foredrag for interesserede grupper. Emnet kan f.eks. være: håndtering af museumsgenstande; rengøring i kirker; nedpakning af museumstekstiler. Vi er åbne for emneforslag og særlige ønsker fra kunderne.
Vi giver også rundvisninger for grupper på Bevaring Sjælland.


Bevaringsplaner
En færdig bevaringsplan er et meget nyttigt dokument til at planlægge bevaringsindsatsen efter. En bevaringsplan udarbejdes på grundlag af et tilsyn med en samling og den bygning, der huser samlingen.
Bevaring Sjælland har en stor erfaring i udarbejdelse af bevaringsplaner som altid udarbejdes i tæt samarbejde med ejer af samlinger og/eller bygninger. Herved opnås det bedst mulige grundlag for videre rådgivning og planlægning.
Bevaringsplaner kan udarbejdes alle steder, hvor der er værdier man ønsker at bevare. Det være sig udstillinger og magasiner på museer, arkiver, samlinger på offentlige institutioner og private samlinger, både store og små.  


Formålet med en bevaringsplan er ved en kritisk og systematisk gennemgang af lokaliteterne, at skabe overblik over klima- og opbevaringsbetingelser for genstandene og at beskrive samlingernes bevaringstilstand i forhold til, hvor egnet den er til fremtidig bevaring og formidling. Der bliver også udarbejdet en beskrivelse af det aktuelle trusselsbillede for de enkelte lokaliteter, således at dette kan anvendes i forbindelse med beredskabsplaner.
Målet med en bevaringsplan er både at give en samlet bevaringsfaglig bedømmelse for hver enkelt lokalitet og at analysere hvilke faktorer, der er de største trusler for bevaringen. Endvidere er det ofte relevant at se på muligheder for bevaringsforbedrende tiltag på tværs af organisationen. Indsamling af informationer og dokumentation samt tolkninger i bevaringsplaner sker efter almindelige anerkendte metoder.
Kulturstyrelsen har flere gange rost os for at levere rapporter af en meget høj kvalitet.


Kvalitetsvurdering af museer
Bevaring Sjælland udarbejder bidrag til kvalitetsvurderingen af museerne. Kulturstyrelsen vælger hvert år en række danske museer der skal kvalitetsvurderes. Vi udarbejder i samarbejde med museet et bidrag som har fokus på hvor egnede de anvendte udstillingsbygninger og magasiner er. Der ses på klimaet, tæthed, isoleringsgrad, brand- og tyverialarmering og en masse andre forhold der har indflydelse på kvaliteten af bygningsmassen. Kulturstyrelsen har flere gange rost os for at levere rapporter af en meget høj kvalitet.

bottom of page