top of page

Arbejdsområde:

Arbejdsområde:

præventiv konservering

Klima

Temperatur og luftfugtighed er to uundgåelige klimafaktorer. De adskiller sig fra andre klimafaktorer, ved at være indbyrdes afhængige, ydermere kan skadesbilledet ved forkert temperatur og relativ luftfugtighed være meget varieret og komplekst. Forkert temperatur og relativ luftfugtighed kan resultere i flere forskellige typer af skader herunder biologisk, mekanisk og kemisk nedbrydning. Bevaring Sjælland rådgiver i korrekte udstillings- og opbevaringsforhold for en lang række materialer og læner sig altid op af den nyeste faglitteratur og guidelines på området, hvilket sikrer at alle klimarelaterede nedbrydningsfænomener vurderes og behandles.

 

Lys

Lys har flere nedbrydende egenskaber og kan f. eks både blege og gulne kulturgenstande over tid. Derfor er lys endnu en klimafaktor der er værd at holde øje med i forbindelse med både udstilling og magasinering af kulturgenstande. Selvom lys ofte opfattes som uskadelig, er lys også en nedbrydende faktor, da lys er varme og derfor også kan accelerere nedbrydning på sarte overflader. Sammen med forkert temperatur og forkert relativ luftfugtighed kan lys gå i samspil med andre nedbrydningsfaktorer, f. eks luftforurening og gøre stor skade.

 

Luftkvalitet

Luftforurening er endnu en klimafaktor, der kan skabe bevaringsproblemer på et museum. Luftforurening er kendt som en usynlig nedbrydningsfaktor, da tilstedeværelsen af forureningsstoffer oftest først opdages når skaden er sket. Indendørs luftforurening kan have både udendørs og indendørs forureningskilder. En udendørs kilde, f.eks. en befærdet vej i nærheden af et museum kan have stor indflydelse på luftkvaliteten indendørs, men somme tider kan luftforurening også have indendørs kilder, hvor f. eks brug af afgassende byggematerialer til montrer, kan have stor påvirkning på bevaringsforholdende.

Bevaring Sjælland kan både foretage undersøgelser og rådgive omkring luftkvalitet i museer, arkiver, magasiner og i forbindelse med opsætning af udstillinger eller fremstilling af udstillingsmontre. Bevaring Sjælland rådgiver også i korrekt filtrering i ventilationssystemer, hvilket også kan have stor indflydelse på luftkvaliteten i et museum.

Pest management

Dårlige opbevaringsforhold, herunder forkert relativ luftfugtighed, kan resultere i skadedyrs-angreb i kultur- og naturhistoriske samlinger. Skadedyrsangrebene kan akut bekæmpes ved frysedesinficering. Bevaring Sjælland har en 20 fods (45 m3) frysecontainer som fryser ned til -40° Celcius. De indvendige mål er Højde: 250 cm, Bredde: 300 cm, Dybde: 605 cm. Efter frysedesinficering er det nødvendigt, at de pågældende genstande opbevares under forhold, hvor kilden til angrebet er bekæmpet. Det er en god ide at monitorere museumssamlinger med f.eks. insektfælder. På denne måde kan man indsamle viden om den pågældende trussel og derved planlægge modforanstaltninger.

Materialevalg

Valget af materialer til opbevaring, udstilling og håndtering af genstande har stor betydning for genstandens bevaringsforhold. F.eks. er det vigtigt at magasinerede genstande opbevares i syrefrie kasser med syrefrit understøtningsmateriale. Pakkematerialer, handsker, byggematerialer, herunder også maling, lime og fugemasse kan indeholde forskellige stoffer, der alle kan gå i forbindelse med kulturgenstande og forårsage skader.

Genstandsmontering

I forbindelse med udstillinger har Bevaring Sjælland stor erfaring med genstandsmontering. Ved meget omfangsrige udstillinger eller specielt vanskelige monteringer har vi professionelle samarbejdspartnere, som vi har rigtig god erfaring med. Kontakt os for yderligere information.

Vedligeholdelse og rengøring på museer og i samlinger

Bevaring Sjælland rådgiver i forbindelse med vedligeholdelse af samlinger og rengøringsforhold på magasiner og i udstillinger. Kontakt os for yderligere rådgivning.

 

Pakning, transport og kurertjeneste

Bevaring Sjælland har bred erfaring med kurertjeneste, pakning og transport af kunst- og kulturgenstande. Anvendelse af de korrekte materialer til pakning af museumsgenstande er vigtige, da pakkematerialer kan indeholde syre eller andre stoffer som på længere sigt kan skade de indpakkede genstande. Ydermere kan den korrekte pakning sikre genstandene mod dyre skader der i værste tilfælde kan være uoprettelige.

Bevaring Sjælland
bottom of page